Yazarlarımız

YEREL YÖNETİMLERDE YOLSUZLUK NASIL ÖNLENİR ?

    Ülkemizin en büyük sorunu bence var olan kaynakların etkin ve yerinde kullanılmaması. Başka bir önemli sorun ise halkın bu kaynakların nereye gittiğini,nasıl kullanıldığını sorgulamaması. “Vatanını en çok seven..

YEREL YÖNETİMLERDE YOLSUZLUK NASIL ÖNLENİR ?

 

 

Ülkemizin en büyük sorunu bence var olan kaynakların etkin ve yerinde kullanılmaması. Başka bir önemli sorun ise halkın bu kaynakların nereye gittiğini,nasıl kullanıldığını sorgulamaması.

“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.’’sözünü bilirsiniz. Bu sözün hakkını veren yönetici yok denecek kadar az.

Yöneticilerin yaptığı hizmetleri halka lütufmuş gibi ballandıra ballandıra reklamını yapması,halkımızın bu hizmetlerin kendi paralarıyla yapıldığının bilincinde olmaması hizmet etsinler diye seçtiklerimizin istedikleri gibi at oynatmasına sebep oldu. O hizmetler yapılsın diye aktarılan o kaynaklar senin ey halkım. Sana lütuf değil. Anla bunu artık.

Bizim halkımız yolsuzluğun tanımını bilmiyor olabilir mi ? Ya da neler yolsuzluğun içine girer ayırt edemiyor olabilir mi ? Yok canım o kadar da değil dediğinizi duyar gibiyim. Olsun ben yine de sayayım ülkemin temiz kalpli güzel insanına nedir ne değildir.

Rant,vurgunculuk,aracılar yoluyla işlerin yürütülmes,rüşvet,zimmet,irtikap ve haraç,hediye alma,kara para aklama,adam kayırmacılık işte bunların hepsi yolsuzluk sevgili halkım.

Doğruluk,dürüstlük,güvenilir olma,vatandaşa yardım etme, vatandaşa saygı duyma,sorumluluk sahibi olma,yalan söylememe,başkasının hakkını yememe,dayanışma içinde olma,bireylerin eşitliğini kabul etme gibi özellikler başımıza seçtiğimiz kişilerde olması gereken,olması şart olan özellikler sevgili halkım. Bu özelliklerde olmayan biri o görevi hak etmiyor demektir. Bu özelliklerde olan biri o görevdeyse bu da olması gerekendir. Yani yine bir lütuf değil. Maalesef benim halkım birilerinin karşısında ceket iliklemeye o kadar alıştırılmış ki her başa geleni özelliklerine bakmadan baş tacı etmiş ve kendinden üstün görüyor.

Hal böyle olunca bizi yönetenlerin karar alırken ve hizmet yürütürken uymaları gereken tarafsızlık,dürüstlük,adalet,saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi bir takım ahlaki değerler ve ilkeler bütününe uymadıklarını sahip olmadıklarını görüyoruz.

Başarıya giden yol….
Parlak hedeflere giden yolların sarp ve engelli olmayanına rastlanılmaz. Bu yollardan geçebilmek için çok dikkatli olmak gerekir.
Peki ne yapmalıyız?
Sizi yöneten kişiye ve yönetmeye aday olan kişilere bir bakın.
Kararlı, tutarlı, ilkeli, duyarlı, sorumlu, erdemli, adaletli ve inançlı bir insan olmak en başta gelen koşuldur. Bu özellikler var mı ?

Çok önemli noktalardan biri de yasal haklarınızı bilin.

TÜRKİYE’DE YASALARDA YOLSUZLUK

Anayasa’nın 10’uncu maddesi (Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.)
Anayasanın 129’uncu maddesi (Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.)

Anayasanın 137’nci maddeleri, 657 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 5237 Sayılı “Türk Ceza Kanunu” 2531 Sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair Kanun”, 1156 “Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun”, 3628 Sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”, 4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 5176 Sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun”, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2007 tarihli “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ve Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar bizleri ilgilendiren bilmemiz gereken bazı önemli noktalar.

Yerel seçim yaklaşırken bilinçli oy kullanıp daha liyakatlı kişileri seçersek toplum olarak aydınlık günlere daha erken kavuşuruz.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL