Yazarlar

BU GÜNÜN HALİ VE İNFAK

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarBU GÜNÜN HALİ VE İNFAK Toplumun  Müslümanlığı  ne kadar çoksa, insanı o kadar geliştirir. Şahsiyet toplumda ya erir, yada  kıvamına  girer.  İnsanın kendisini geliştirip olgunlaşmasında bir birine muhtaçtır. Toplum..

BU GÜNÜN HALİ VE İNFAK

BU GÜNÜN HALİ VE İNFAK

Toplumun  Müslümanlığı  ne kadar çoksa, insanı o kadar geliştirir. Şahsiyet toplumda ya erir, yada  kıvamına  girer.  İnsanın kendisini geliştirip olgunlaşmasında bir birine muhtaçtır. Toplum bireysel varlığın odağı, hayat ve hareketin yönü, gayesi ve anlamıdır. Topluma zarar veren her şey hıyanettir. Bu gün toplumu etkisi ve yetkisi altına alan covid/19 virüsü   insanlarda  korku ve endişeye sebep olmaktadır. Neticesi yıkımdır. TV haberinde bildirilen işsizlik ve yokluğa tutsak olan aile çocuklarını komşuya bırakarak intihar etmişler. Toplumu bu durumdan kurtarmanın  yolu ,  insanların  Kur’an-ı  Kerimin bilincine sahip olması, İslam’ın temel  değeri  İnfakın hayata geçmesidir.

Bu gün insanlık ailesinin evinde yükselen yangın dumanları,  çığlıklar ,  mağdurları duymayan görmeyen bir toplum anlayışı hakimdir. Küresel alanda bu örnek geçerlidir. Çünkü insanlık bir aile, dünya evidir. Batı medeniyetinin vahşi savaşında her gün binlerce insan sadece savunma gücü olmadığı için yerlere serilmektedir. Milyarlarca insan kendilerine ALLAH(C.C.) vergisi servet hazineleri üzerinde, fakirlik, zayıflık,  zulüm ,  cehalet   içinde ve pandemi ortamında perişan ve düşkündür.

Modern dünyanın yapı taşı dünyevileşme, bireyselleşme, bencilleşme musibeti; kıyım, katliam ve vahşeti oluşturmaktadır. İnsanın doğası ve yapısı bu ortamı tabii karşılamaya müsait değildir. Gidişat, dünya düzeni, insanı fıtratıyla çatıştırmaktadır. İnsanı en iyi tahlil eden Kur’an-ı Kerim bu gidişatın sebebini bildirerek, dur demenin cevabını verir.  ‘’Gerçekten insan, bencil ve hırslı olarak yaratılmıştır. Kendine bir şer(kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar, iyilik dokunduğunda ise cimrilik eder.’’(Me’aric suresi;19-20.ayet)       ‘’De ki: Eğer benim Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman harcanıp tükenir korkusuyla kesinlikle onlara sımsıkı sarılırdınız. Zira insan oğlu pek cimridir.’’(isra;100)’’ İman eden kullarıma söyle: içinde alışverişin(hiçbir pazarlığın) ve dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce, salatı ikame etsinler( ALLAH’A kulluğu şirkten arındırılmış bilinçle yapsınlar. Yardımlaşmayı, destek olmayı canlı ve diri tutsunlar.)Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık infak etsinler.(İhtiyaç sahiplerine yardım etsinler.)’’(İbrahim suresi;31.ayet)

Hırsımızı, zaafımızı bilen Rabbimiz bu cimrilik tehlikesine karşı çözüm öneriyor. ‘’ Bir de ALLAH(C.C.) Yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Hep iyilik edin. ALLAH(C.C.) iyilik edenleri sever.’’(Bakara suresi;195.a.) Müminin ALLAH’LA ilişkisi sevgi düzeyine yükselmektir. Her derde deva olan Kur’an-ı Kerim: insanlığın bu günkü gidişatına, bencilleşmesine ve neticede vahşileşmesine sebep olan hastalığın tedavisi için, insanın Rabbini tanıması, haddini bilmesi, dünya ve ahiret saadeti için kulluk bilincinde olmasını öneriyor.  Bu  önerinin  temeli  iman, imanın ispatı salat ve infak.  İnanan  müminin  ispatı, ALLAH’A  karşı vazifesi, kendine ve topluma karşı görevini gerçekleştirmesiyle mümkündür.

Bu gün modern anlayışın saçtığı çıkarcı, fırsatçı ve hazcı hastalıklara karşı ancak infak ve ihsanla direnebiliriz. Dünyacı, bireyci, bencil  virüsleri  infakla  dezenfekte  edebiliriz. Şeytanın fakirlik korkutmasına, nefsin bencilliğine karşı, imanın hükümran olması,  infak  bilinciyle mümkündür. Bunun içinde Münafikun suresi;10.ayetiyle muhatap olmanın zamanıdır.   ‘’Sizden birinize ölüm gelip çatınca da, Rabbim! Ölümümü yakın bir zamana kadar ertelesen de bende sadaka versem ve iyilerden olsam. Demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden ALLAH(C.C.) yolunda karşılıksız infak edin.’’(Münafikun suresi;10.ayet) ‘’ ‘’ALLAH(C.C.), sürenin sonu gelmiş hiç kimseyi asla ertelemez. ALLAH(C.C.) yaptığınız her şeyden haberdardır.’’ (Münafikun suresi;11.ayet).

Dostlar: İnsanlığımız, inancımız infakla ortaya çıkacaktır. Vermek bir iç huzuru ve yürek yumuşaması, ahiretimizin teminatıdır.  Çevremizdeki  ihtiyaç  sahiplerini araştıralım. Dertleriyle dertlenelim. Gün bu gündür. Ne verirsek elimizle o da gider ahirete bizimle. ALLAH(C.C.) cümlemizi gerçek imana ve neticesi infaka sahip olanlardan eylesin. İnşallah.        Selam ve Dua ile.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL