Yazarlar

İBADETLER BURAK OLMALI

TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar  Salat,  Zekat,  Siyam(oruç),  Hacc  ibadetleri  ALLAH’A Yaklaşmaktır. ferdi ve toplumsal bir çok derde dermandır. Bizden uzaklaşan ibadetler, bizi saadetten uzaklaştırıyor, felakete yaklaştırıyor. Ruhunu ve şuurunu yitirdiğimiz ibadetleri Kabil..

İBADETLER BURAK OLMALI

 

Salat,  Zekat,  Siyam(oruç),  Hacc  ibadetleri  ALLAH’A Yaklaşmaktır. ferdi ve toplumsal bir çok derde dermandır. Bizden uzaklaşan ibadetler, bizi saadetten uzaklaştırıyor, felakete yaklaştırıyor. Ruhunu ve şuurunu yitirdiğimiz ibadetleri Kabil gibi kurbanı sırtında taşıyan durumuna düşürmektedir. Bir an önce def etme kabilinden yaklaşılıyor. Oysa ibadetler bizi ALLAH’A Yaklaştıran Burak olmalı.   ‘’ Şüphesiz  ALLAH’IN   kelamını tilavet edenler, salatı istikametle kılanlar,  ancak verdiğimiz rızıktan gizli ve açık ALLAH yolunda harcayanlar asla tüketilmez bir kazanç elde etmeyi arzulayabilirler.’’(Fatır suresi;29. Ayet.) ‘’ Onlar, Salatı ikame ederler,  Zekatı  verirler.  Onlar ahirete kesin olarak inanırlar.’’(Neml suresi;3ayet)

Salat: Hayatın gereğinden fazla dünyevileşmesine karşı alınmış ilahi önlemdir. Bu anlamıyla muazzam bir lütuftur,  imkan dır.  Bizde gereği gibi salattan yararlanabilirsek, Resul Muhammed(s.a.v) gibi , Salat  gözümün  nuru diye gönül verirdik. Salatı özlerdik. Salat: insanı kötülükten aşırılıktan önler. ‘’ Sana vahyolunun kitabı oku (ve başkalarına da ilet). Salatın hakkını vererek ikame et! Çünkü( hakkı verilerek ikame edilmiş) Salat  fahşadan (her  türlü  aşırılıktan) ve Münkerden (her türlü kötülükten) önler. Kesinlikle ALLAH’I anmak ve ALLAH’IN sizi anması en büyüktür.(ALLAH’IN öğütleri daha önemlidir. O yaptığınız her şeyin karşılığını verecektir.) ALLAH(C.C.) Yaptığınız her şeyi bilir.’’(Ankebut suresi;45.ayet). İyiliye sevk etmeyen, kötülüğü önlemeyen Salat ise sırtta taşınan bir vebaldir. Salat inen vahyin çıkan karşılığıdır. Salat nüzule karşı miraçtır. Salat ALLAH’IN gündeminde olmak için, ALLAH’I gündemine almaktır. Salat ibadetler mecmuasıdır. Salat, dünya astarını ahiret atlasına günde beş vakit gök iğnesiyle dikmektir.

Zekat  verin. … arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyin ve  ALLAH’A  güzel  bir borç verin!  Zira kendi adınıza ne hayır işlerseniz ALLAH katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir ödül olarak bulursunuz!…(Münzembil;20.ayet). Zekat; arınma, artma ve gelişme anlamıdır. İnfak:  kapatmak,  eksiği  gidermek.  Yarar veren bir şeyi ihtiyaç sahiplerine karşılıksız vermek. Farz olana Zekat, nafile olanına sadaka denir. Kur’an-ı Kerimde  infak , nifak(iki yüzlülüğün) pan zehiri olarak sunulur. Cihat, İnfak, Hicret ALLAH yoluna isnat edilir. ‘’Onlar ki, malları üzerinde belirli kimselerin hakkı olduğunu bilirler.’’(Meraic suresi;24.ayet) ‘’ Muttakiler(iyiliği ilke edinen, güzel ahlak sahibi kimseler) bollukta darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. ALLAH Muhsin olanları sever.’’(Al-i  imran suresi;134.ayet)

Siyam (Oruç): İman eden insanda ALLAH’A karşı sorumluluk bilinci oluşturur. ‘’ Ey iman edenler! Siyam sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı.(İnsanın ve insanlığın çağları aşan yazgısı kılındı.) Belki bu sayede takvaya erersiniz.’’(Bakara suresi;183.ayet) Semavi şeriatın ortak noktalarından biri siyam. İnsanlığa açılmış ilahi kredidir. Siyam yapan bir mümin insanlıkla yaşıt bir  kervana  dahil  olur. Şeytani dürtülere karşı direncini artıran bir kalkan olarak,  günahlardan, kötülüklerden korunur. ALLAH(C.C.) Siyamı emretmiş, siyam şartlarını bildirmiştir. Her türlü zahmete rağmen, kendi arzusu ile gönüllü oruç tutan ve hayır yapanlar Kur’an-ı Kerimde övülmüştür. Bakara suresi: 184-185.ayetler. Siyamı biliciyle yerine getirenler ibadeti  burak  ederler.

Hacc: Ezeli ve ebedi, eşi benzeri olmayan, hakimi mutlak ALLAH’A dönüşü temsil eder. O’na dönmek; tamlığa, güzelliye , kuvvete, bilgiye, değere ve gerçeğe doğru bir hareket simgeler.   ‘’ Ve insanları hacca davet et! Gerek  yaya, gerekse hızlı yol alma yeteneğine sahip ulaşım araçlarına binerek her bir yoldan senin( çağrına) gelsinler.’’(Hacc suresi;27.ayet) Hacc: Kişinin ALLAH’A yakınlaşmasıdır. Yaratılış, tarih, birlik, İslam düzeni ve ümmet göstergesidir. Bu gösterideki rollerin tek oyuncusu Haccı yerine getirendir. İnsan bedeninin her azası amelinden sorumludur. Amel yurdu bu dünyada hesaba hazırlanan, ölmeden önce ölümü hissederek, imkanı varsa Hacca gitmesi gerekir.

ALLAH’A yaklaşmanın burak’ı  ibadetler: Salat, Zekat, Siyam ve Hacc dır. Bilinçli Müslüman bu farz ibadetleri burak edinerek ALLAH’A Yakınlaşma çabası gösterendir. ’’O halde her fırsatta kararlılıkla yeni hayırlı işe koyul. Yalnızca Rabbine yönel.’’(İnşirah suresi;7-8.ayetler) Tek hedefin ALLAH’IN rızasını kazanmak olsun. Rabbinle irtibatını bir an olsun koparma.         ‘’ De ki: benim Salatım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm  alemlerin Rabbi ALLAH İçindir.’’  (En’am suresi;162.ayet).  ALLAH(C.C.) Bizleri ALLAH’A Yakınlaşmak için ibadetleri Burak edinenlerden etsin. İnşallah. Selam ve Dua ile.

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL