Yazarlar

İNSANIN SORUMLULUK AHLAKI

TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar  Ahlak insanın yaratılış amacına uygun davranışlarıdır. İnsanın sorumluluk ahlakına sahip olması, hayatının Kur’an-ı Kerim olmasıdır. Kur’an Resulümüze atfen sen en güzel ahlak üzeresin buyuruyor.(Kalem suresi;4.ayet). Kur’an-ı Kerim baştan..

İNSANIN SORUMLULUK AHLAKI

 

Ahlak insanın yaratılış amacına uygun davranışlarıdır. İnsanın sorumluluk ahlakına sahip olması, hayatının Kur’an-ı Kerim olmasıdır. Kur’an Resulümüze atfen sen en güzel ahlak üzeresin buyuruyor.(Kalem suresi;4.ayet). Kur’an-ı Kerim baştan sona ahlak kitabıdır. Beled suresi insanın sorumluluk ahlakını bildirir. Doğrudan insanın vicdanına hitap eder. İnsanın yeteneklerini belirterek, bu yeteneklerin nasıl kullandığı ve neticesinin ne olduğunu ,  insanın sorumluluk ahlakına sahip olmasının niteliklerini belirtir. Bunun için insanın  iç  güdülerinden  kurtulup, yalnız ALLAH’A kul olmasıyla mümkündür. Kulluğun niteliklerini ,  insanın sorumluluk ahlakını, ALLAH’IN vahyi Kur’an-ı Kerimden öğreniyoruz.

‘’  İnsanın nitelikleri:  Hakikaten biz  insan oğlunu farklı zorluklara dayanıklı yarattık.’’(Beled surei;4.ayet) (Birçok acılar, sıkıntılarla mücadele ederek, çetin sınavdan geçmesi için.) ‘’ Yok sa insan kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?’’ ‘’Daha doğrusu ben( zevk, eğlence ve gösteriş uğruna malını, mülkünü israf etmekle övünerek, bu yolda) yığınla mal ve servet harcadım! Diyor.’’ Zulüm ve haksızlık yaparken  ‘’Yoksa  hiç  kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor’’( ALLAH inancının ne kadar kırılgan olduğunun ifadesi.) ‘’ O’na iki göz vermedik mi?’’ ‘’ Dahası  bir  dil, bir çift dudak’’ (hakikati görmeyen kör ve dilsizdir.) ‘’ Ve ona( iyilik ve kötülüğün) açık seçik iki yolunu göstermedik mi?( iyiyi kötüden ayırma yeteneği irade vermedik mi?)( Beled suresi; 5,6,7,8,9 ve 10cu ayetler).

İnsan yeteneklerinin farkında olarak ucu cennet olan sarp yokuşu tırmanmalıdır. O sarp yokuş iki ayakla tırmanılır. Birinci ayak insanı her türlü kölelikten kurtarmaktır. Benlik, şeytan, iç güdüleri, tutkuları, günah, put ve insanlara köle olmaktan kurtulup, ALLAH’A kul olmaktır. İkinci ayak topluma karşı vazifeleri:  Serveti  paylaşmak,  açları ve yetimleri doyurmak. Aktif iyi olarak;  iyiliği, merhameti  başkalarına  tebliğ etmek.  Benliğini  kötü  kirden arındırmak.  ‘’Elbette nefsini yücelten (şirkten arınan) kurtuluşa ermiştir.’’( Şems suresi;9.ayet) ALLAH’TAN başka ilahlara kulluk etmeyen. ‘’ Elbette nefsini alçaltan( müşrik olan, ALLAH’IN yanında başka ilahlara kulluk eden, takvanın yerine fücuru seçen.) de hüsrana uğramıştır.’’ (Şems suresi;10.ayet). ‘’ Fakat o,(ucunda cennet olan) o sarp yokuşu tırmanmak için hiçbir bedel ödemedi.(Beled suresi;11.ayet) Sıkıntıya gelmedi. Yaratılıştan taşıdığı vicdanın hakkını vermedi.

‘’Bilir misin nedir o sarp yokuş? ‘’ ‘’Bir kişiyi daha zincirinden kurtarmaktır.’’ (Beled suresi;12  -13.ayet) Bir köleyi daha özgürleştirerek, tüm kölelikleri ortadan kaldırmak için adım atmaktır. Bu bir özgürlük çağrısıdır. Bu çağrı sadece fiziki köleliği değil, sosyal, ekonomik ve siyasal türevleriyle birlikte manevi köleliği de kaldırmaya yöneliktir. Günümüzde sosyal  medya  TV. İnternet le sanal kültür oluştu, korku ve gerçeklik yer değişti.  Sentetik kültürle özgürleştiğini sanan insanlık Plandemi  ile köleleştirilmektedir. Sosyal medyanın etki ve yetkisinden insanlığı kurtarmanın gerçek  özgürlüğüne,  kavuşturmanın yolu, yine sosyal medyayı kullanarak insanlığı  ALLAH’IN mesajı Kur’an-ı kerimle tanıştırmak ve buluşturmakla mümkündür. Bunun için sorumluluk ahlakına sahip her insan,  kendi  imkanlarını kullanarak insanlığın Kur’an-la tanışmasına, ALLAH’LA buluşmasına gayret etmelidir.

Kur’an-ı Kerim baştan sona ahlak kitabıdır. Adalet, barış, şefkat ve merhametin emredilmesi  yalan söylememek, iftira atmamak, hakka girmemek, isyanın yasaklanması Kur’an-ın ahlak ifadeleridir. Alak suresi; Okuma, gözlem,  algılama  ahlakını.  Münzemmil suresi; zamanın, mekanın kullanım ahlakını. Müfessir suresi; İnsanın  dış  dünyaya  karşı davranış ahlakını. Fatiha suresi; Övgü ahlakını, övgünün ALLAH’A  ait olduğunu, kula kulluğa hayır, dua ahlakını bildirir. Resullerin hayatları ahlaki birer öğüt tür. İnsan davranışlarında sebep sonuç ilişkisi kurarak, akıl, irade, vicdan bilinci oluşturur. İnsanın yaptığından sorumlu olmasının farkında olmasıyla, ahlaki sorumluluğuna kavuşur. Özgürlüğünü elde eder. Ahlaki davranış evrenseldir. İyilik yalnız yakına ve çevreye yapılmaz! Bütün insanlığa karşı yapılır. İslam barış projesidir. Müslümanın elinden, dilinden, belinden zarar gelmez!

Ahlakın temeli takvadır. İnsanın ahlaki sorumluluğu takvayı gerektirir. Takvanın yolu kibri yok ederek, tevazu elde etmektir.  Ahlak ilmi insanın huy ve karekter  açısından  nasıl kemale ereceğini belirler. Ahlak; insanın yaratılıştan gelen kökleşmiş tabiatı ve karekterinin adıdır. Ahlaki davranışlara etki eden nefiste yerleşmiş sabit haldir. İnsanın ne yaptığından ziyade ne olduğunun bir karekter  formasyonudur.  Ahlak insanın huy ve karekter  özelliklerini geliştirmesidir. Günümüz toplumu ahlaki inanç değerlerinin aşınması ile oluşmuştur.  İnsanın  yaratılış  amacına uygun sorumluluk ahlakına sahip olması , hayatının Kur’an-ı Kerim olmasıyla mümkündür. Her akıl sahibi ALLAH’A itaat eden ve faziletli davranışta bulunandır.  ALLAH’A hakkıyla kul olandır!  ALLAH cümlemizi aklını kullanan, sorumluluk ahlakına sahip olanlardan etsin. İnşallah!  Selam ve Dua ile.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL