Yazarlar

MÜMİNİN  HAYATININ  İLKELERİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar  Mümin: tevhide göre tek ALLAH’IN kuludur. Her an ALLAH’IN gözetimi ve denetiminde olduğunu bilerek hareket eder. Boş kalınca hemen ALLAH’IN mesajı Kur’an-ı Kerime yönelir. Her anının hesabını vereceği..

MÜMİNİN  HAYATININ  İLKELERİ

 

Mümin: tevhide göre tek ALLAH’IN kuludur. Her an ALLAH’IN gözetimi ve denetiminde olduğunu bilerek hareket eder. Boş kalınca hemen ALLAH’IN mesajı Kur’an-ı Kerime yönelir. Her anının hesabını vereceği bilinciyle hayatını sürdürür. Her hareketinde şeytanın şerrinden ALLAH’A sığınır. ALLAH’I,  ALLAH’IN bildirdiği  gibi tanır. İnsanlarla ilişkilerinde hak ve hukuku esas alır. Kul hakkına özen gösterir. Dünya hayatının sınav olduğunu bilerek, ALLAH’IN yasalarına uyarak,  ebedi  alemi  kazanmaya çalışır. İnsanlarında mümin olmaları için gayret eder.

  Mümin ALLAH’IN Kuludur.  İslam mümini dünyevileşmeden korumuştur. Mümin kendi güdülerine, diğer insanlara, dünyalıklara kul olmaz. Her namazında okuduğu:  Ey Rabbimiz! ‘’   Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Bize doğru yola nimet verdiklerinin yoluna ilet’’ (Fatiha suresi;5-6.ayet) duasıyla, insanın doğal yapısıyla, duyguları, eğilimleri ve ihtiyaçları bire bir örtüşen varlık kanunlarıyla uyum içerisinde olan insanlığı hem dünyada, hem ahirette mutluluğa ulaştıran İslam yoluna diyerek, hayatını yaşar. Aksi halde İslam dışı inanış kişiyi tutkularına kul eder.

  Mümin kayıtsız şartsız ALLAH’A teslim olur. İslam barış, mümin bu barışı içinde  yaşayandır. Müminin hayatı şu duadır. ‘’… Rabbimiz! Yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik, dönüş yalnızca sanadır.’’( mümtehine suresi;4.ayet) ‘’ Rabbimiz!  Bizi  küfre gömülenlerin elinde oyuncak etme! Günahlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz! Kuşkusuz  sen, evet Sensin mutlak üstün ve yüce olan. Sensin her hükmünde tam isabet kaydeden! ‘’( Mümtehine suresi;5.ayet).  Mümin: bu gün dünyayı idare edenlerin oyuncağı olmaz. Bilinçli duruş gösterir .

  Müminin hayatı Kur’an-ı  Kerimdir.  ALLAH’I tanıma, kendinin yönetim ve denetimi Kur’an-ı Kerim sayesindedir.’’ …Deki; Kur’an,  iman edenler için bir yol gösterici ve şifadır.  İman etmeyenlere gelince; onların kalplerinde manevi bir kurşun vardır. Dahası O(vahyin ışığından dolayı)  onlara bir tür körlük arız olmuştur. Sanki onlara çok uzak bir yerden seslenilmektedir.’’(Fusilet suresi;44.ayet) Kulağını gerçeğin sesine kapatanın gözü hakikati görmez. ‘’ Ant olsun Biz, Kur’an-ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı Öğüt alıp, düşünen?’’ (Kamer suresi;32.ayet). Kur’an-ı Kerim:  muhatapları  için yol gösterici, manevi çek ab. Kur’an-ın  labrotuvarı  muhataplarını fabrika ayarına dönüştürür. Beklentilerini ayarlayarak, ifrat ve tefrikten kaçınıp, sıratı müstakime ulaştırır. Müminin hayatını Kur’an-ı kerim inşa eder.

  Mümin hayatını Fatiha suresiyle günceller, içselleştirerek cennete kavuşma arzusuna ulaşır. Cahillerden uzak durup, iyiliği emir, kötülükten uzaklaşmayı hayat tarzı haline getirir. Sıkıntılara sabır vazgeçilmezidir. Kibirden uzak durur. Çünkü kibir; fitne ve şirkin ana kaynağıdır. Kalp gözünü köreltir, iç barışı bozar. Kibir haddini bildirmez. Kötülüklerin anasıdır. Şeytanın dostudur,  insanı  ALLAH’IN hasmı durumuna sokar. ALLAH(C.C.) şeytana karşı İstiaze silahını halk etti.’’ Euzubillahimineşşeytanirracim  Bismillahhirrah manirahim’’ Akıl eden kalbe manevi abdest aldırma.’’ Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan ALLAH’A Sığın!’’(Nahl suresi;98.ayet). Mümin: istiaze silahını gereği gibi kullanır. Her işine besmele ile başlar. Müminin hayatının ilkesi istiaze ile öz bilincini ALLAH’A teslim eder.

  Ruh, Akıl, Nefis, Şeytan Kur’an-ı kerimin anatomisidir. Kur’an-da 193 ayette şeytandan tanıtılıyor. Bu şeytan  düşmanını  ıskalıyoruz.   Şeytanın gündeminde yalnız insan vardır. Şeytan yeminine sadıktır. Şeytan insana zaafından giriyor, vesvese pompalıyor. İnsan kalben İstiazeye   sığınırsa  şeytan kaçar.’’ ALLAH şahittir ki, senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Fakat şeytan onlara eylemlerini güzel göstermiş.(insanların çirkin, güzel, iyi ve kötü tasavvurunu şeytan inşa etmiştir.) Bakın işte o bu gün onların kılavuzudur.( Arkadaş, dost, efendi, himayeci, sahip, akıl danesidir.) Fakat yarın onları yürek yakan ceza beklemektedir.’’(Nahl suresi:63.ayet) Kur’an-ı Kerim: İstikamet açısı sapmış olan bu yanlış gidişi imha ederek, insan tasavvurunu inşayı amaçlamaktadır. ‘’ Biz  bu kitabı sana (ne dediğini anlamadan, öylesine okunup geçsin diye değil) ancak ve ancak(ALLAH’IN gönderdiği vahye teslim olan gerçek Müslümanlardan başka insanlığın mutluluğa ulaşması için) üzerinde tartışıp durdukları konularda(mutlak hakikati ortaya koyarak) İnsanlığı aydınlatman için ve iman edecek bir topluma, doğru yolu gösteren bir rahmet kaynağı olmak üzere gönderdik.’’ (Nahl suresi;64.ayet)

  Müminin hayatının ilkesinin özü, ALLAH(C.C.) Algısının yerli yerinde olmasıdır. Ancak o zaman her şey tam olur. Bunun için vahiy, insan ve kainat kitabını iyi okur. ALLAH’I, ALLAH’IN arzu ettiği şekilde tanımaya gayret eder. ALLAH’IM Sen bunları boşuna yaratmadın der, derin derin düşünür! İsra suresi;107-108-109-110.ayetler ALLAH’I Tanıyanların tarifini yapıyor. Eksiksiz bir ALLAH(C.C.) Tasavvuruna sahip olmamız hepimizin gayesidir. Bunu için de Kur’an-ı Kerimi iyi anlamamız gerekir. ALLAH(C.C.) Cümlemizi şirkten uzak, laikiyle ALLAH’A Kul olarak hayatını yaşayanlardan etsin. İnşallah! Selam ve Dua ile.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL