Yazarlar

Ş Ü K Ü R  V E  H A M D

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarŞ Ü K Ü R  V E  H A M D Şükür; hal ve davranış  ile,  Hamt; söz ile yapılır. Gereği gibi şükür, nimetin gerçek sahibini bilmektir. O nimetin..

Ş Ü K Ü R  V E  H A M D

Ş Ü K Ü R  V E  H A M D

Şükür; hal ve davranış  ile,  Hamt; söz ile yapılır. Gereği gibi şükür, nimetin gerçek sahibini bilmektir. O nimetin emanet olduğunun idrakine varmaktır. Her şeyin şükrü kendisiyle yapılır. İmanın şükrü salattır. ALLAH’A  ibadet  topluma hizmet. Bedenin şükrü sağlığın kıymetini bilmek, Zamanın şükrü anın kıymetini bilmektir. Kur’an-ı kerim insanları hakkıyla şükretmeye çağırır. ‘’ (Cinler)  Süleyman’a  dilediği  şekilde mabetler, saraylar, kaleler (sanat harikası) eserler, havuz büyüklüğünde yemek kapları ve yerinden kaldırılamayan kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ümmeti! (size bahşedilen bunca nimetlere karşı) şükretmek için (ALLAH(C.C.) Yolunda) çalışın! (unutmayın ki,) kullarım arasında gerçek anlamda şükredenlerin sayısı çok azdır.’’(Sebe suresi;13.ayet). ‘’Muhammed, ancak bir resuldür. Ondan önce de  resuller  gelip geçti. Eğer o ölür ya da öldürülürse,(bu davayı terk edip) siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi( küfre, şirke, isyana, yani eski hayatınıza) döneceksiniz. Her Kim( bu yoldan)gerisin geriye dönerse, (bu davranışıyla) ALLAH’A hiçbir zarar veremez. (yalnızca kendini ateşe atmış olur) ALLAH(C.C.) (cihadı terk edenleri değil, uğrunda mücadele ederek kendisine) şükredenleri ödüllendirecektir.’’(Al-i imran suresi;144.ayet).

Hamdi ALLAH(C.C.) hiç kimse ile paylaşmaz. Şükrü paylaştırıyor.’’  Biz  insan oğluna ana babasına ( iyi )davranmasını emrettik. Annesi, nice sıkıntı ve meşakkatlere katlanarak onu karnında taşıdı. Onun sütten kesilmesi iki yılda gerçekleşti.( Şu halde) ey insan , Bana ve anne babana şükret!(unutma ki sonunda) dönüşün banadır!’’(Lokman suresi;14.ayet).’’ Dahası elbette öldürende odur, hayat verende O.’’(Necm suresi; 44.ayet) Hamt ;  yalnız ,  ALLAH’A yapılır. Verdiğinde de aldığında da hamt edilir. Şükür verdiğine yapılır.

ALLAH’A itaat Resulüne uymakla olur. Ashap dünya ahiretin tarlasıdır düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Nimete sahip olmayı, paylaşmayı ve şükretmeyi kendilerine şiar edindiler. Nimetleri  putlaştırmamak  lazım.  Şükür etmemek nimeti yok eder. ‘’ Eğer ALLAH’A kulluk ediyorsanız,  ALLAH’IN size verdiği nimetine şükredin. ALLAH’IN size  verdiği  rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin.’’(Nahl suresi;114.ayet). ‘’ Hatırlayın! RABB’İNİZ; Eğer şükrederseniz mutlaka size nimetimi artırırım, eğer nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir! Diye bildirmişti.’’( İbrahim suresi;7.ayet). ‘’ O’ndan  istediğiniz  her  şey den size veren. Eğer ALLAH’IN nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan oğlu,  zulme  pek yatkın olup, nankörlüğünde hayli ısrarcıdır.’’( İbrahim suresi;34.ayet)

ALLAH’IN nimetlerini saymakla tükenmez. Nimetin şükrünü eda etmekten aciziz. Tüm maddi ve  manevi   imkanlarımızı şükrü eda etmek için kullanmalıyız. Şükür nimeti kendisiyle eda edilir. ‘’ İman eden kullarıma söyle: içinde alış verişin(hiçbir pazarlığın) ve dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce, salatı ikame etsinler.( kulluğu ALLAH’A yönelmeyi, dua ve ibadeti şirkten arındırılmış bir bilinçle yapsınlar. Yardımlaşmayı, dayanışmayı ve destek olmayı canlı ve diri tutsunlar.) kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık infak etsinler.’’(İbrahim suresi;31.a) İlahi şefkat karşısında biz insanlara düşen bir tek şey vardır. Ey merhameti sonsuz olan  ALLAH’IM Şükrün den aciziz.

İnsana irade yetkisi verilmiştir. Kur’an-ı Kerim ile doğru ve yanlış belirtilmiştir. ’’Elbette onu (amacına ulaştıracak olan) doğru yola biz yönelttik; İster şükreder, ister nankörlük eder. İrade şükründe, küfründe şartı ve sebebidir. İman eden şükreder. Nankörlük eden küfreder.’’(İnsan suresi;3.a) İnkarın temelinde şükür etmemenin,  onunda  temelinde  değer  bilmezliğin  bulunduğu  bildirilir. ‘’Şu halde Azamet sahibi RABBIN adına hareket et’’(Vakıa suresi;74.ayet) ALLAH’IN kudretini,   azametini ,  esma-i  hüsna’sını  hakkıyla bilmek inananı  şükre kavuşturur. Şükrün değerini bilmek, şükür nimetini artırır. ‘’Doğrusu biz Lokmana da(şu) hikmeti bahşetmiştik:  ALLAH’A  Şükret!  Çünkü (O’na) şükreden kendi lehine şükretmiştir. Kimde nankörlük ederse, iyi bilsin ki ALLAH(C.C.) kendi kendine yeterli olandır. Her türlü övgüye bizzat layık olandır.’’(Lokman suresi;12.a.) ALLAH(C.C.) Tüm şükürleri hak eden tek otoritedir. ‘’ Eğer ALLAH’A güzel bir borç verirseniz(malınızı ALLAH(C.C) Yolunda harcarsanız) onu  size  kat kat artırarak fazlasıyla size  öder ve sizi bağışlar. ALLAH(C.C) çok şükredendir.( fazlasıyla karşılık verendir.) Çok hoş görülüdür.( Nankörlüğü cezalandırmada acele etmeyen)’’(Tegabun suresi;17.a.).

ALLAH’A İmanın ispatı;  ALLAH’A Gereği gibi şükretmek ve hamt etmektir. İman eden ALLAH’A Şükrünü ve hamt ini  eda etmek için var gücünü harcayandır.’’ Şu halde siz beni anın ki, bende sizi anayım.   Bana şükredin sakın nankörlük etmeyin.’’(Bakara suresi;152.ayet) Şükür nimetin kendisiyle eda edilir. Şükür ele geçene  teşekkürdür.  Şükür ele geçince yapılır.  Hamt  her zaman yapılır. Nimet verilse de alınsa da. Zira  verirken de  alırken de kul  ALLAH’IN gözetimindedir.  ALLAH’IN gözetiminde olmak hamt etmeyi gerektirir. Alınca da hamt etmek anlaşılır bir şeydir.  Nimeti veren ALLAH(C.C.) daha büyüğü nü vermek için, küçüğünü almış olabilir. O  musibet  daha  büyük bir belaya kalkan olabilir. Dünyada alıp ahirette daha büyüğünü verebilir. ALLAH’TAN başkasına hamt olmaz.  Hüznü bizden gideren  ALLAH’A Hamt olsun . ‘’De ki: ALLAH’IN insanlar için yarattığı güzellikleri, temiz ve helal rızıkları yasaklayan kimmiş?  Bunlar dünya hayatında( herkesle birlikte) imana erenler için. Kıyamet günü ise sadece onlara has olacaktır. Kavrama yeteneği olan bir toplum için ayetlerimizi işte böyle açık ve net bir biçimde dile getiriyoruz. ’’Araf suresi;32.ayet) ALLAH(C.C.) verdiği nimetleri kulunun üzerinde görmek ister.’’  (Mallarını ve canlarını) ALLAH’IN Yolunda( feda ederek, Kur’an-ın ortaya koyduğu hayat tarzını  yer yüzünde egemen kılmak için) Cihat edenlere gelince; onları da yollarımıza ileteceğiz.  ALLAH(C.C.) iyi ve erdemli olanlarla beraberdir!’’  (Ankebut suresi;69.ayet): İnsanların çoğu şükretmez! ALLAH (C.C.) Bizi şükredenlerden eylesin!

Aziz dostum: Artık durma, Bütün varlıkla birlikte RABBİNE Hamt ile şükret! ‘’ Yedi gök yeryüzü ve içindekiler, O’nu tesbih ederler . O’nu hamt ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini kavrayamazsınız. Kuşkusuz O, çok hoş görülüdür, çok bağışlayıcıdır. ‘’İsra suresi;44.ayet) Mümin kardeşim bu koroya bizde katılalım! İnşallah! Selam ve Dua ile.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL