Yazarlar

SALATI BİLEREK YAPMAK

TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar  ‘’ Sizi sakara(cehenneme) sürükleyen nedir?’’ ‘’ Musallinden( salat edenden) olmadık’’  dediler.(Müddessir suresi;42-43. Ayet). Cehennemlik olmamak,  salatı bilerek yapmak için, salatta yapılan hareket ve okunanların bilincinde olmak şarttır. Yüce..

SALATI BİLEREK YAPMAK

 

‘’ Sizi sakara(cehenneme) sürükleyen nedir?’’ ‘’ Musallinden( salat edenden) olmadık’’  dediler.(Müddessir suresi;42-43. Ayet). Cehennemlik olmamak,  salatı bilerek yapmak için, salatta yapılan hareket ve okunanların bilincinde olmak şarttır. Yüce Rabbimiz mesajı Kur’an-ı keriminde bize Salatın yapılışını bildiriyor. ‘’ Ey iman edenler! Rukü edin( ALLAH’A boyun eğip, itaat etmek ;  içtenlikle teslim olmak), Secde edin( saygı gösterip değerini takdir etmek), Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki kurtuluşa erebilesiniz.’’(Hac suresi;77.ayet). ‘’ Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.’’  (Müminun;1.ayet). ‘’ Onlar salatlarında ( ALLAH’A  Yönelmelerin de) huşu içinde olan kimselerdir.’’(Müminun  suresi;2.ayet) Müminin Salatı;  ALLAH’A karşı içten saygı duyan, canı gönülden  ALLAH’A Yönelen, alçak gönüllü, bilinçli ve duyarlılık içinde olan.

Salatı ikame et: Salat ile sağlam durur , kendini  korursun.  ‘’ Gündüzün güneşin batmasından gecenin karanlığı çökünceye kadar(belli vakitlerde) Salatı ikame et. Bir de sabah Salatını. Çünkü sabah Salatı şahitlidir.’’(İsra suresi;78.ayet.)(Bu ayet beş vakit salatı ifade etmektedir.) Salatta ve salat harici Kur’an-ı  anlamını  düşünerek oku. ‘’Gecenin bir kısmında uyanarak sana özgü nafile(teheccüt) salatı ikame et! (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer makama göndereceğini umabilirsin.’’(İsra;79.ayet) Müminin hayatı salattır.

Salatı bilerek yapmak; ne yaptığımızın ve ne söylediğimizin bilincinde olmaktır. Başlamada niyet ve başlama tekbiri;’’ Rabbini tekbir et!’’(Müddessir suresi;3.ayet). Büyüklüğünü yüceliğini anlat. ALLAH’U EKBER! ALLAH’IM sen tek büyük, büyüklükte eşsizsin. Süphaneke allahümme: ALLAH’IM sen eksik sıfatlardan arisin. ‘’ Her noksandan beri, her şeyden yüce ve mutlak aşkın olan O, onların söylediklerinin çok ötesinde sonsuzca yücelik, sonsuzca büyüklük sahibi.’’(İsra suresi;43.ayet). ALLAH’I tenzih ve takdis etmek; bütün varlıklar sonlu olma sıfatını taşırken, ALLAH’IN onlar gibi olmadığının ifadesidir. Vebihamdik:  Hamd;(  Met etme, övme) yalnızca  ALLAH’A  mahsustur.  Vetaberekesmük: Senin ismin bereket kaynağıdır. Vetealaceddük; senin şanın yücedir. Velailahegayrük; Senden başka gerçek ilah yoktur! Ey Rabbim ben senden başkasına nasıl dönebilirim ki.

Mümin salata başlama isteğinde: kalp, ruh ve duygularını, salata hazır hale getirmelidir. Bu da şeytanın hakimiyetinden  kurtulup  temiz irade ile olur. Her işte olduğu gibi salatada Euzubesmele ile başlanır. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismilahhirrahmanirahim. (kovulmuş şeytandan , esirgeyen bağışlayan ALLAH’A sığınırım.) ‘’ Kur’an  okuduğun  zaman o kovulmuş şeytandan ALLAH’A sığın!’’(Nahl suresi;98.ayet). Bismillah ile başlamayan her iş noksandır. Besmele: ALLAH’A güvenmek ve dayanmaktır. ALLAH’A güvenen dayanan bütün kainata  meydan okur.

Besmeleden sonra Fatiha suresi: Samimi olarak Kur’an-dan yararlanmak, Alemlerin Rabbine ibadetin gereğini yerine getirmenin anahtarıdır. Kulluğun yalnız ALLAH’A yapılacağının ifadesidir. ALLAH: bütün Esma-i Hüsna’nın manalarını kendinde toplayan özel isimdir. Gerçek ilahtır. Mümin salatında manalarını düşünerek okursa, kendini ALLAH’IN huzurunda hissedebilir. ‘’ Rabbine O’nu görür gibi ibadet et. Sen onu görmesen de, O seni görüyor.’’ Hadisine mazhar olur.’’  Fatiha okunacak en güzel duadır. Fatiha ALLAH-insan arasındaki sözleşmedir. İlk üç ayet ALLAH’I tanıtan sena, son üç ayet insanı tanıtan dua, ortadaki ayet (Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz, bizi doğru yola ilet.)  sözleşmenin  kendisi.   Amin ,  bu  sözleşmenin altına atılan imzadır.

Rükuda okunan dua:  Süpnane rabbiyel azim! Büyüklük ve azamet sadece kendisine ait olan Rabbimi: yaratılmışlara ait olan eksik sıfatlardan tenzih eder ve hamd ederim. O’nu en güzel isim ve sıfatlarla anar  ve yüceltirim.  Rükudan doğrulunca : Rabbena ve lekel hamd,  Ey Rabbimiz hamd sana mahsustur. Secdeye varınca, Süphane Rabbial ala: Ey Yüce olan Rabbim; seni her türlü noksan sıfatlardan arındırıp yüceltirim. Secdede en yakın anı elde eden kul, bu yakınlığı değerlendirerek, ‘’ALLAH’IM ben nefsime çok zulmettim. Günahlarımı ancak sen affedersin. Öğleyse beni şanına yaraşır affetme ile bağışla. Bana merhamet et. Der, bağışlanmada bulunur. ALLAH’IM senin gazabından rızana, azabından affına sığınırım. Senin için secde ettim. Sana inandım, sana teslim oldum. Ey Rabbimiz! Kusurlarımızı affet, bizi kendine kul eğle. Emanetini alıncaya kadar bizi emanetinden emin et. Bizi cennetinle şereflendir.

Takva yürek takviyesidir. Bilhassa gece ibadeti yüreklerin takviyesidir. İnsanın ahiret siz dünya hayatını sevmesi kötülüklerin en kötüsüdür. Ahireti arkaya atarak, dünya ve mal sevgisi kalbe yerleşirse, ALLAH) O kalpte bulunmaz. İman edenler ALLAH’TAN başkasını sevmez. ALLAH Çağırınca ,  arkasına  bakmadan çağrıya koşar. ALLAH’TAN başkasından korkmaz. ALLAH’TAN korkar gibi başkasından korkmak şirktir. İnanç,  düşünce ,  eylem birbirinden ayrılmaz.’’ Bilmediğin şeyin ardına düşme! kalp,  göz, kulak hepsi mesuldür.’’  (İsra suresi;36.ayet). İbret alın ey akıl sahipleri.

Tefekkür: düşünme kabiliyeti. Biz onu Rabbine yönelttik; isteyen şükreder, isteyen küfreder. ALLAH  dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. ALLAH  sizin için iradeyi diledi. Dilemenizi diledi. Hiç şüphe yok ki , ALLAH  Her şeyi  bilir. ALLAH  fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Hayrı dileyenin hayrını diler. Şerri dileyenin şerrini diler. Kadere iman; ALLAH’IN hiçbir şeyi ölçüsüz yaratmadığına imandır. Programa, ölçüye imandır. İradesiyle insanın kaderini seçmesidir. İradesi dışındaki olaylarda ALLAH’A tabi olmasıdır. ALLAH  rahmetine  girmek isteyeni, rahmetine ulaştırır. İrade en büyük nimettir. İrade yoksa cennet ve cehenneme gerek yoktur. İrade ALLAH’IN insana emanetidir. Bu emanete ihanet edenler, can yakıcı bir mahrumiyete uğrar. ALLAH’I kaybeder. Rabbimiz kendini unutanlardan, bizi de ALLAH’I Unutanlardan etmesin. İnşallah. Yüce Rabbim cümlemizi Salatın hakkını vererek yapanlardan etsin. Selam ve dua ile.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL