Yazarlar

TEVHİD VE ŞİRK

TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar  Tevhid:  kayıtsız şartsız ALLAH’A teslim olmaktır, LA İLAHE İLLALLAH (ALLAH’TAN başka ilah yoktur.) Bilinciyle hayatı inşa ederek, iman mutluluğuna ermektir. Şirk: hak ile batılın, iman ile küfrün şirketidir…

TEVHİD VE ŞİRK

 

Tevhid:  kayıtsız şartsız ALLAH’A teslim olmaktır, LA İLAHE İLLALLAH (ALLAH’TAN başka ilah yoktur.) Bilinciyle hayatı inşa ederek, iman mutluluğuna ermektir. Şirk: hak ile batılın, iman ile küfrün şirketidir. Şirk,  imanı, ilmi, ameli ve ahlakı tahrip etmiştir. Bütün vahiyler insanlığı tevhide davet etmiştir. Bu gün insanlığın en önemli konusu Tevhid  ve şirktir.  Tevhid  pazarlık yapılmayan konudur. Tevhidin düşmanı şirktir.  Tevhid,  şirkle zedelenir, bozulursa, kula kulluk, eşyaya, kendi heva ve hevesine kulluk başlar. İnsanlık firavunlaşır,  nemrutlaşır, iblisleşir ve fıtratı zedelenir, yaratılış gayesinden uzaklaşır.

İman şirk konserine yakalanırsa, o iman çöker. Tamiri mümkün olmaz. ‘’ Kuşkusuz ALLAH kendisine ortak koşulmasını  bağışlamaz; fakat isteyen (hak eden) istediği kimselerin bunun dışındaki  günahlarını bağışlar. Zira,  ALLAH’A  ortak  koşan kimseler (O’na) iftira ederek korkunç bir günah işlemiş olmaktadırlar.’’(Nisa suresi;48.ayet) İnsanın ruhsal bağımsızlık sürecinin önündeki en büyük engel şirktir. Çünkü şirk, tüm insani vasıfları ve ruhi yücelme çabalarını boşa çıkarır.  Bu da insanın kendisine yapacağı en büyük zulümdür. Öte yandan şirk, ALLAH’IN sevgisine ve güvenine ihanettir.

ALLAH’TAN başkasına tanrılık yakıştıranlar,  eşyayı kendi yerinden etmek suretiyle hadlerini aşarak, kendilerine de kötülük etmiş olurlar. İşte bu nedenle şirk, korkunç bir zulümdür.(Lokman suresi;13.ayet) Ancak şirk koşan, bundan pişman olur, ALLAH’TAN  af dilerse, ALLAH’IN affına mazhar olur.(Nisa suresi;110.ayet). Şirk koşanın yaptığı her şey  ALLAH katında boşa gider, hüsrana uğrayanlardan olur.(Enam 88,ay.) Şirk koşan Bütün kaybedenlerden olur.(Zümer suresi;65.ayet)

Şirk imanı, ilmi, ameli ve ahlakı tahrip etmiştir: İmandan kast edilen mutlak iman değildir. ALLAH’IN varlığı, birliği, kudret ve azameti inkar edilmemektedir. ALLAH’A rağmen düşünce, duygu ve hareket geliştirilmektedir. ‘’ Eğer  onlara , gökleri ve yeri yaratan kimdir? Diye sorsan  kesinlikle  ALLAH’TIR derler.  Sor onlara, ALLAH dışında yalvarıp yakardığınız varlıklara hiç baktınız mı?  Eğer ALLAH benim için bir zarar murat etse,  O’ndan  gelecek  zararı  def edebilirler mi? Ve ya  bana bir rahmet dilerse, onlar ona engel olabilirler mi? İlan et ALLAH bana yeter!  Artın O’nun kuluna yeteceğine  güvenen herkes, sadece O’na dayansın.’’(Zümer suresi;38.ayet)  ‘’Şüphesiz ALLAH, Onların kendisinden başka yalvarıp yakardıkları her şeyi çok iyi bilir, zira yüceler yücesi O’dur,  her hükmünde tam isabet sahibi O’dur’’(Ankebut;42.a)  ALLAH’IN dışında yalvarılıp, yakarılanlar hiç tir.

Şirk; hak ile batılın, iman ile küfrün şirketidir.  ‘’ Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, hiç tereddütsüz   ALLAH derler: Şu halde nasılda savruluyorlar.’’(Zuhruf suresi;87.ay)  Hem Hıristiyanlar ve müşrikler gibi tanrılık yakıştıranlara, hem de İsa veya melekler gibi tanrılık yakıştıranlar. Tasavvurunuzu kim inşa etmişse tanrınız odur. Müşrikler ALLAH’I bırakmamışlar, ALLAH’A rağmen,  ALLAH’A  şirk  koşmuşlardır. ALLAH’I gündem dışına çıkarmak mümkün değildir.  Sor onlara’’ en büyük şahit kimdir?’’ Cevap ver ‘’Benimle sizin aranızda ALLAH şahit tir; ve bu Kur’an bana sizi ve onun ulaştığı kimseleri (Kur’an-la tanışanlar, tanışmayanlardan sorumlu tutulacak) kendisiyle uyarayım diye vahyedildi. Size de (ulaştığına göre, şimdi söyleyin bakalım) ALLAH’LA birlikte başka ilahlar olduğuna  gerçek ten  şahitlik eder misiniz? De ki:’’ ben buna şahitlik etmem.’’ Ve ekle. ‘’ Tek İLAH  ancak  O’dur. Ve benim ALLAH dışında ilahlık yakıştırdıklarınızla hiçbir alakam yoktur.’’(Enam suresi;19.ayet).

Şirk siz imanın vasıflarını Kur’an-ı kerim bildiriyor.’’ Rahmanın has kulları olan kimseler, yer yüzünde vakarlı bir tevazu ile yürürler ve cahillerle muhatap olduklarında selam der, geçerler (Furkan;63.a.)’’ Yine onlar, gecelerini RABLERİNİN huzurunda secdeye vararak, kıyama durarak   geçirirler.’’(Furkan;64) ‘’ ve onlar ki; infak ettikleri zaman ne düşüncesizce saçıp savururlar, nede pintilik ederler. Zaten bu ikisi arasındaki bir yol dengeli bir tavırdır.’’ (Furkan;67) ‘’Yine onlar ki: ALLAH’LA beraber başka ilaha yalvarıp yakarmazlar. Meşru ve haklı gerekçeye dayanmaksızın, ALLAH’IN dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Zira , her kim bunları yaparsa günaha batmış olur.’’(Ankebut;68)’’ Yine onlar ki; yalan ve sahte olandan yana şahitlik etmezler. Yararsız ve anlamsız olan şeylerle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler.’’(Furkan;72.ay.)

Şirk ehli,’’ ALLAH’TAN başkalarını ,  kendilerine  statü ve nüfus sağlamak için ilahlaştırırlar.’’ (Meryem suresi;81.ay.) Bu teşebbüslerinin temelinde yatan bir takım zaaflar ve kendilerinin yücelme duygularıdır. İslam dünyası dünyevileşme etkisiyle şirk batağına düşmüştür. Kur’an-sız hayat, kişilerin zaaflarına dayanan görüş ve düşünceler topluma hakim olmuştur. Kur’an-ın  tevhid  akidesi sadece sözde kalmış, yüreğe ve hayata inmemiştir.

Kur’an-ı Kerim tevhidi inşa etti. Kurtuluş tevhid dedir.  ALLAH Resulü Muhammed tevhidin bayraktarıdır. La ilahe illallah deyin kurtulun u tebliğ etti. Resulün vefatından sonra, Emeviler döneminde şirk Kur’an-ın arkasından dolaştı, şefaat inancını İslam’a soktu. ‘’De ki: şefaat yetkisi tamamıyla ve sadece ALLAH’A aittir. Göklerin ve yerin mutlak otoritesi ALLAH’A aittir. Sonunda sadece O’na döndürüleceksiniz.’’(Zümer;44) ALLAH’TAN istemeye yüzü olmayan torpil  için  şefaate  baş  vurur. Ahirete iman etmez. ‘’De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileleriniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, size ALLAH ve Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık ALLAH’IN (bela ve ceza) emri gelinceye kadar bekleyin. ALLAH öyle günahkarlar topluluğunu doğru yola iletmez.’’(Tevbe suresi;24.a).

Şirk: Rivayet, hurafe, israliyat üzerinden İslam’a sokuldu. Kur’an-ı Kerim şirkin önünü kesmiştir. Şirk üç çeşittir. 1-Putpereslerin 2-Ehli kitabın 3-Müslümanların şirki. Maide suresi;72-73 ve 75.ayetler ehli kitabın şirkini anlatır. Maide suresi;76 put pereslerin şirkini anlatır. Şirk koşanlara   ALLAH cenneti haram eder. İhlas şirk siz kulluktur. Halis ve muhlis imandır. İman eden, ALLAH’A şirk koşmayanları ALLAH muzaffer eder. ‘’ Şüphesiz ALLAH insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz! Fakat insanlar kendilerine haksızlık ediyorlar.’’ (Yunus suresi;44.a.) Ebedi saadet için Tevhid şarttır. Dünyevi saadet için değil. Dine şirk karıştırma! Aracısız kulluk et. Mümin amellerini Kur’an-ı Kerime arz edecek, Kur’an-la test edecektir. Şirk virüsü imanı yok eder farkında dahi olmazsın. ALLAH cümlemizi Tevhidi imanla yaşayan kullardan eylesin. İnşallah. Selam ve dua ile.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL